Siurblio darbo kreivė – kam naudojama ir kaip ją suprasti?

Renkantis vandens siurblį, būtina pasidomėti jo darbo kreive. Ji rodo įrenginio našumą. Tačiau eiliniam vartotojui kartais gali būti nelengva susigaudyti sudėtingose diagramose ir aprašymuose. Šiuo straipsniu siekiame padėti geriau suprasi siurblio darbo kreivės svarbą, kreivių skirtumus tarp skirtingų siurblių modelių ir pasirinkti tinkamiausią konkrečioje situacijoje.

Siurblio darbo kreivės reikšmė

Savo darbo kreivę turi kiekvienas siurblys. Ji parodo siurblio našumą, kuris priklauso nuo siurblio galios, sparnuotės dydžio ir formos. Našumo kreivė pavaizduojama diagramoje. Išsinagrinėjus ir supratus našumo kreivę, tampa gerokai aiškiau, kokios yra konkretaus siurblio veikimo ribos. Jei siurblio darbo metu viršijama maksimali riba (siurblys veikia virš numatyto diapazono), didelė rizika, kad siurblys bus sugadintas ir atsiras bereikalinga prastova. 

Kur yra efektyviausio veikimo taškas?

Vienas svarbiausių klausimų, kurį padeda išsiaiškinti kreivės analizė, yra didžiausio efektyvumo taško radimas. Dažniausiai aukščiausio efektyvumo tašką aptiksime kreivei artėjant prie pabaigos (apie 70-85 proc. nuo kreivės pradžios). Norint, kad siurblys veiktų maksimaliai sklandžiai ir efektyviai, svarbu jį eksploatuoti kuo arčiau kreivėje nurodyto aukščiausio veikimo taško. Gamintojai įprastai nurodo didžiausią efektyvumo tašką vartotojams skirtoje instrukcijoje, kuri pridedama įsigyjant siurblį. Kai kuriais atvejais jo ieškoti reikia siurblio darbo kreivės diagramoje arba ant siurblio esančioje specialioje lentelėje.

Siurblio didžiausias naudingumas

Išcentrinio siurblio darbo kreivės analizė

Norint suprasti siurblio darbo kreives, svarbiausia įvertinti du rodiklius, kuriuos vaizduoja kreivė. Parodomas našumas (srautas) ir pakėlimas (slėgis). 

Našumas atspindi srauto greitį

Našumu vadinamas pumpuojamo skysčio srauto greitis, kuriuo jis juda vandens tiekimo sistemoje. Galimi keli našumo matavimo vienetai – kubiniai metrai per valandą arba litrai per minutę. Taip pat skiriasi ir siurbiamo skysčio tekėjimo ypatumai, priklausomai nuo skysčio klampumo. Pavyzdžiui, naudojant vandens šildymo sistemą privačiame name, ji gali veikti itin triukšmingai (jei srautas bus per didelis), o dėl per mažo srauto kai kuriose sistemos vietose šilumos gali pritrūkti.

Pakėlimas rodo slėgį 

Pakėlimas rodo bendrą skysčio mechaninės energijos kiekį konkrečiame taške. Jis matuojamas metrais. Jei pakėlimas sistemoje sumažėja, dėl trinties vamzdyne gali susidaryti hidrauliniai nuostoliai. Siekiant jų išvengti ir užtikrinti siurblio pajėgumą perkelti skystį, būtinas pakankamas slėgių skirtumas. 

Kreivės skaitymas

Analizuojant kreivę galima suprasti siurblio veikimą bet kuriame pasirinktame veikimo diapazono taške. Kiekvieno siurblio kreivė bus skirtinga, priklausomai nuo konkretaus modelio parametrų. 

Norint, kad siurblys veiktų sklandžiai,  būtų minimalizuojamos gedimų rizikos, svarbu, kad pakėlimo ir našumo darbo taškas būtų kreivėje (ant jos) arba po ja, bet ne virš (t. y. neviršytų savo veikimo ribų).