Įsigytų prekių e-parduotuvėje grąžinimas vyksta remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšių priemones, taisyklių patvirtinimo“ ir 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

Svarbu: Grąžinamos prekės turi būti originalioje pakuotėje, nedėvėtos ir kitaip pirkėjo nesugadintos. Gražinant kokybiškas (ne brokuotas) prekes, pirkėjui gražinama pilna pirkinio verte. Pinigai yra gražinami pirkėjui tik tada, kai prekė pasiekė pardavėją ir juos prekinė išvaizda nepažeista.

Lietuvoje 2014 m. birželio mėn. įsigaliojo naujieji Vartotojų teisių direktyvos (2011/83/ES) reikalavimai dėl vartotojų teisių apsaugos. Nauji reikalavimai taikomi perkant nuotolinės prekybos būdu:  t.y. internetu, telefonu, paštu, ir ne prekybai skirtose patalpose.

Video prekių grąžinimas - trumpai ir vaizdžiai apie visus esminius pasikeitimus perkantiems ir parduodantiems internetu, telefonu, paštu ir ne prekybai skirtose vietose. Video medžiaga paruošta pagal projektą „Bendradarbiavimas su verslu, stiprinant vartotojų teises elektroninėje erdvėje“. Projekto rėmėjas LR Teisingumo ministerija. Projekto veiklos yra remiamos iš LR valstybės biudžeto lėšų.

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - /index.php?470187665) ar užpildyti prašymo firmą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

Pinigai už elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes bus pervesti atgal į pirkėjo sąskaitą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo dienos, kai prekė buvo grąžinta.

Visais prekių gražinimo klausimais prašome kreiptis į vandens-siurbliai.lt arba Prolita, UAB administraciją ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių gavimo ir mes Jums padėsime.