Terminų žinynas - vandens siurbliai

Žinodami konkrečių posakių ir terminų, apibūdinančių siurblių konstrukciją ir veikimą, reikšmę, galėsite pagrįstai pasirinkti konkretų modelį.

Atbulinis vožtuvas - neleidžia skysčiui grįžti atgal vamzdynu. Jis turi cilindrinį korpusą, spyruoklę ir uždaromąją sklendę. Šis rezultatas pasiekiamas dėl galimybės atidaryti vožtuvą tik viena kryptimi - tekant pagrindiniam vandens srautui.

Cirkuliacinis siurblys - prietaisas, skirtas užtikrinti žiedinį skysčio judėjimą šildymo ir vandentiekio sistemose.

Darbo ratas - tai siurblio elementas, sudarytas iš dviejų lygiagrečių žiedų, tarpusavyje sujungtų skirtingų formų menteliniais šuoliais. Jis skirtas vandeniui iš siurblio išpumpuoti.

Filtras - prietaisas, naudojamas išsiurbiamam vandeniui išvalyti. Jo tipai skiriasi savo forma, dydžiu, išvalymo laipsniu ir filtravimo pobūdžiu.

Gręžinio dangtis - konstrukcija, užtikrinanti gręžinio sandarumą, jo apsaugą nuo šiukšlių ir graužikų. Jis gaminamas iš metalo, gumos arba plastiko.

Hidraulinis smūgis - tai reiškinys, atsirandantis įjungus ir (arba) išjungus siurblį arba atidarius ir (arba) uždarius vandens taškus. Jį sukelia staigus slėgio sumažėjimas arba padidėjimas vamzdynų sistemoje ir didelės spartos, vadinamosios hidraulinės smūginės bangos atsiradimas. Vamzdyne prieš ir už siurblio įrenginio sumontuoti vožtuvai yra suprojektuoti taip, kad užkirstų kelią jos poveikiui vidinėms siurblio mechanizmo dalims.

Hidroakumuliatorius (hidroforo talpa) - tai talpykla, skirta laikinai kaupti siurblio perpumpuojamą vandenį ir palaikyti pastovų slėgį vandentiekio tinkle. Bakas pripildomas suslėgtu oru. Į maišo pavidalo ertmę pumpuojamas vanduo, kuris taip pat suslėgiamas.

Inžektorius - specialus įtaisas, skirtas siurblio siurbimo pajėgumui padidinti. Jis gali būti korpuso viduje arba įsiurbimo žarnos gale. Šis efektas pasiekiamas grąžinant dalį įsiurbiamo vandens į inžektorių.

Membraninis indas - žr. Hidroakumuliatorius.

Motorinis siurblys - siurbimo įrenginys, veikiantis naudojant kuro energijos nešiklį. Jame naudojamas vidaus degimo variklis. Atsižvelgiant į naudojamų degalų rūšį, skiriami benzininiai ir dyzeliniai modeliai.

Našumas (pralaidumas) - parametras, apibūdinamas siurblio perpumpuojamo skysčio tūrio ir laiko vieneto santykiu.

Pakėlimo aukštis - tai vertė, apibūdinanti atstumą nuo žemės paviršiaus iki vandens paėmimo vietos (čiaupo).

Pakėlimo gylis - tai lygis, nuo kurio vandens siurblys gali pakelti vandenį į paviršių.

Plūdinis jungiklis - tai įtaisas, naudojamas siurblio darbui reguliuoti (įjungti arba sustabdyti) priklausomai nuo skysčio lygio šaltinyje. Sumažėjus vandens kiekiui įsiurbimo vietoje žemiau nustatyto kritinio lygio, siurblio variklis automatiškai sustoja, o padidėjus - vėl įsijungia. Šis procesas neleidžia varikliui veikti be skysčio, kas neišvengiamai lemtų variklio gedimą. Skiriami plūdiniai ir jutikliniai jungikliai.

Priverstinė cirkuliacija - vandens judėjimas vandentiekio ar šildymo sistemoje veikiant siurbliui. Ši sąvoka dažniausiai vartojama apibūdinant cirkuliacinių siurblių veikimą.

Riebokšlis - įtaisas, sutepantis judančias siurblio mechanizmo dalis, jas sandarinantis ir izoliuojantis.

Rotorius - vidinis judantis besisukantis siurblio variklio elementas. Jis tiesiogiai sąveikauja su statoriumi. Siurblių agregatuose naudojami sauso ir šlapio tipo rotoriai. Pirmuoju atveju elementas panardinamas tiesiai į pumpuojamą vandenį, kuris užtikrina jo aušinimą ir tepimą. Antruoju atveju jis yra izoliuotas nuo skysčio, aušinamas ventiliatoriumi ir tepamas alyva.

Slėgio relė - įtaisas, atsakingas už slėgio ir kitų parametrų reguliavimą vamzdynų sistemoje atidarant elektros grandinę.

Slėgis - didžiausias vandens stulpo aukštis.

Smulkintuvas - įrenginys, sudarytas iš peilių, dažniausiai plieninių ašmenų, skirtas stambiems nuotekų sudedamiesiems komponentams pjaustyti. Jis naudojamas nuotekų valymo įrenginiuose ir kai kuriuose kanalizacijos siurbliuose.

Sparnuotė - įvairios formos mentės, esančios tarp dviejų darbo rato diskų.

Statorius - vidinis nejudantis siurblio variklio elementas, kurį sudaro šerdis su apvija ir karkasas. Jis veikia kartu su rotoriumi kaip magnetinė pavara.

Sūkurinis siurblys - dažniausiai reiškia paviršinius savaiminio siurbimo modelius. Jo sparnuotės mentės yra ypatingos formos. Joms judant susidaro vietiniai vandens sūkuriai tarp menčių. Bendrame išleidimo kanale negausios turbulentinės srovės susijungia į vieną stiprų sūkurinį srautą. Tokie agregatai pasižymi didele galia, tačiau yra labai jautrūs priemaišoms vandenyje.

Valdymo automatika - įvairių įrenginių sistema, kuri kontroliuoja ir reguliuoja sklandų ir efektyvų šildymo ir vandentiekio sistemų veikimą.

Vandens siurblys - įrenginys, skirtas įvairaus užterštumo vandeniui pumpuoti ir naudojamas šildymo ir vandentiekio sistemose.

Vandens veidrodis - tai charakteristika, apibrėžianti gręžinio atkarpą nuo žemės paviršiaus iki vandens lygio.

Velenas - vidinis metalinis siurblio agregato elementas, turintis cilindro formą. Prie jo tvirtinami siurblio darbiniai ratai, kurių judėjimą lemia šios dalies sukimasis.

Vibracinis siurblys - priskiriamas panardinamųjų siurblių tipui. Jo pagrindą sudaro elektromagnetinis ir vibracinis mechanizmai. Tokie siurbliai yra labai ekonomiški ir lengvai valdomi.